RONDOM HET KIEMRAD

Flyer Kiemrad

Het Kiemrad wordt gevuld met een vijzel.
Twee keer per dag wordt een van de acht kamers automatisch gevuld met een
vooraf ingestelde hoeveelheid graan.
rondom1

Om de kiemen naar de stal te vervoeren raden wij aan om gebruik te maken van
ons lopende bandsysteem. Dit transporteert de kiemen op een voorzichtige
manier en geeft de kippen voldoende plaats zodat ze goed kunnen eten.
Dit systeem is ook geschikt voor combinaties van droog en nat voer.

Het Kiemrad heeft verschillende instellingen (bewateringstijden en
draaitijden), afhankelijk van het uitgangsmateriaal zoals bijvoorbeeld
granen en vlinderbloemigen.

Tweemaal per dag wordt een van de acht
kamers geleegd en met een vijzel worden de kiemen naar de stal
getransporteerd. De lege kamer wordt schoon gespoeld en weer met nieuw
zaad gevuld.

rondom2a

De kieming van zaden is een proces, dat planten meestal vrij nauwkeurig
kunnen regelen. Zaden ontkiemen alleen wanneer ze reëel
overlevingskansen hebben. Om de kiemrust te overwinnen spoelen we met
vers water – daardoor krijg je zwelling van het zaad. Met de eerste
wateropname begint een ingewikkeld raderwerk te lopen: plantaardige
hormonen en enzymen bereiden  de daadwerkelijke kieming voor.

Reserve stoffen worden afgebroken: Zetmeel in suikers, eiwitten in aminozuren, vetten in vetzuren.

Dan kan het embryo gaan groeien. De kiemwortel doorbreekt de zaadschil.
Daarbij ontstaan stoffen  die nergens anders in de plant zo
geconcentreerd voorkomen: enzymen die de cellulose ontmantelen of de
zetmeel afbreken. Deze stoffen hebben in volwassen planten geen zin.
Voor onze kip zijn de bestanddelen van ontkiemde zaden erg belangrijk: ze helpen de dieren hun voedsel beter te benutten.

 

rondom2b

We kunnen laten ontkiemen:

Voor pluimvee ontkiemen we vooral zetmeelrijke granen en de eiwitrijke zaden
van peulvruchten (vlinderbloemigen). Bij peulvruchten en bij sommige
graansoorten (bijvoorbeeld rogge)

verminderd de kieming  het gehalte aan anti-nutriënten, die de vertering bemoeilijken.

Tarwe:

Het klassieke kippenvoer sinds vele decennia.

 

 

 

rondom2c

Maïs:

Kippen hebben een voorkeur voor kleine maiskorrels van maisrassen die kleinere
korrels geven of van kleine maiskorrels die bij de zaadreiniging uit
gesorteerd worden.

Gierst:

Reeds gewaardeerd in de Middeleeuwen als voedsel, maar is nu een vergeten soort.

Soja:

 

 

 

rondom2d

De harde bonen zijn na drie a vier dagen kieming  zacht en zoet.

Voedererwten:

Ook heel gebruikelijk in een gemengd rantsoen met granen.

Lupine:

Er worden vele variëteiten geteeld – sommigen zonder het hoge originele gehalte aan bitterstoffen.

Gemengde granen:

De teelt van mengsels van granen en peulvruchten was vroeger populair: De
granen ondersteunen de scheuten van de peulvruchten. En de
wortelknobbelbacteriën in de rhizosfeer van peulvruchten leveren een
gratis stikstofbemesting. Voor de periode van industriële meststoffen
was dit een van de weinige manieren om het rendement van het bedrijf te verbeteren.