Kiemrad algemeen

Ervaringen met het ‘Kiemrad’

HIER kunt het voederwaarde verschil zien tussen tarwe, tarwemeel en tarwekiemen. (bron voedingswaarde.nl)


basis

 

Gekiemde tarwe na 96 uur   


Bij het ontkiemen van het zaad worden reservestoffen gemobiliseerd
 – enzymen zetten zetmeel om in suikers, eiwitten worden
afgebroken tot aminozuren, vetten in vetzuren.
Het gehalte van veel vitaminen wordt ook verhoogt.    


Ideaal voor het voeden is graan dat vier dagen gekiemd heeft. Na vier dagen hebben we in
de kiemende zaden een hoog niveau van ingrediënten die belangrijk zijn voor dieren.

Deze kiemen kunnen twee keer per dag vers gevoerd worden.


ONS KIEMPROCES:

 

Automatische bediening van kieming en voedering: 

We hebben het Kiemrad uitgevoerd als een roterende trommel – met acht kamers. 
Elke dag worden twee kamers met het gekiemde graan leeggemaakt en hervuld met vers graan.
Onze standaard kiemduur bedraagt 96 uur. Afhankelijk van het uitgangsmateriaal
kunnen de kiemduur en de bewegings- en bevochtgingstijden ingesteld worden.


Met het kiemrad is 100% biologisch voeren mogelijk:

Door de ingrediënten in kiemende granen is het niet meer noodzakelijk kunstmatig
geproduceerde aminozuren te voederen. Het is ook mogelijk om af te zien van ingevoerde
eiwitbronnen van twijfelachtige herkomst. We kunnen dank zij het kiemrad de 
binnenlandse granen en zaden opwaarderen. Met het Kiemrad wordt 100% biologisch 
voeren mogelijk.

Je eigen graan gebruiken: 

Wordt uw eigen voerleverancier! Met zelf geproduceerde granen
ben je minder afhankelijk van wisselende
 – en waarschijnlijk stijgende – voerprijzen. Uw graan wint door kieming aan waarde.

Goed voor de diergezondheid:

Nauurlijke vitaminen en enzymen worden meestal beter benut dan kunstmatige.
Het relatief eenvoudig maag-darmsysteem van kippen kan voer met gekiemde granen of
zaden beter verteren. 

Hoge productie en het smaakt:

Legkippen, slachtkuikens en opfokdieren zijn gek op graankiemen. Ze vinden het lekker,
hebben een productie die minstens even goed is als bij conventioneel voeren en 
dit alles tegen aanzienlijk lagere voerkosten. 

Goed voor het klimaat en de bodem: 

Kiemen van lokale gewassen helpen om de CO2 uitstoot lokaal te verminderen – in vergelijking met soja uit het buitenland. 
De enzymen in de gekiemde granen helpen de dieren om fosfaat beter te benutten, waardoor
de fosfaatbelasting in de bodem vermindert.